KJELLERSTYRET F.v: Mari Rossvoll, Lasse Frigstad, Maud Rødsmoen, Hanne Maren Helgedagsrud, Gjert Ingar Gjersund, Emma Cherrie, Herman Øie Kolden, Christina Marie Berger, Fredrik Knapskog og Johannes Bakkelund. Ikke til stede: Solfrid Johansen, Emil Myhre, Vojin Dudic, Mari Ryttevoll.