misteltein

Hvilket arrangement er du?

1. Hva har du helst på deg på en fredag?

2. Hva gjør du helst dagen etter en litt sen kveld?

3. Hvilken sang liker du best?

4. Hva drikker du helst?

5. Hva liker du best å spise?