misteltein

Hva skal du gjøre etter studiene?

1. Hvem er kulest på gløs?

2. Du møter Ragnvald på Samf og gjør hva?

3. Hva liker du å drikke på fest?

4. Hva vil du helst ha på deg?

5. Hvor leser du til eksamen?

6. Når kommer du til skolen i eksamensperioden

7. Hva liker du å gjøre på fritiden?

8. Hvor er det best å ha nach?

9. Hvilken komité er, etter BN, den beste?

10. Hvor mange fag tar du dette semesteret?