13

EduCom

I dagens luke adresserer Educom et spørsmål enhver fysmater funderer veldig mye over i eksamensperioden: Gitt et diskret, endelig utvalg av joulebrus, finnes det en rigorøs, objektiv og utvetydig oversikt over hvilken joulebrus i utvalget som er best? Vedlagte rapport gir deg svarene du har ønsket så lenge at du hadde, slik at du aldri mer vil trenge å begå synden vi alle frykter, nemlig å kjøpe suboptimal joulebrus. Ta deg en pause fra lesing av usaklige realfag og studer et nyttig, interessant og seriøst vitenskapelig verk i stedet!

Hvis dette elementet ikke åpnes automatisk, kan du åpne det her