18

EduCom

I dag er det Educoms tur til å avdekke sin andre luke i Nablas joulekalender! Er du første- eller andreklassing og lurer på hvilken retning du skal velge i tredjeklasse? Eller er du tredje-, fjerde-, femte-, sjette-, syvende-,…, n-teklassing og lurer på om retningen du har valgt virkelig er den som passer best for deg? Denne testen vil, basert på irrelevante spørsmål, overdrevne stereotypier, ukvalifisert synsing, urimelige antagelser og ukorrekte konklusjoner, slå bort enhver tvil du måtte ha om hvilken retning som er best for deg! Disclaimer: testen er ikke ment som rådgivende eller veiledende.

Gå til brukertest!