Sangtekster

Nabla selger sangbøker på Nablakontoret for 100 kr.

Nu klinger

Nu klinger igjennom den gamle stad paa ny en studentersang,
og alle mand alle i rækker og rad svinger op under bægerklang,
og mens borgerne våker i køia, og hører det glade kang-kang
smelder alle mand, alle mand, alle mand, alle mand, alle mand,
alle man an:

Refreng:
Studenter i den gamle stad, ta vare på byens ry! (to dunk/klapp)
Husk paa at jenter, øl og dram var kjæmpernes meny.
Og falder i alle mand alle, skal det gjalle fra alle mot sky:
Lakke byen få ro, men la den få merke den er en studenterby!
og øl og dram, og øl og dram... (to ganger)

I denne gamle staden sat saa mangen konge stor
og hadde nok av øl fra fat og piker ved sitt bord,
og de laga bøljer i gata naar hjem ifra gildet de fôr
og nu sitter de alle mand alle i Valhall og traller til oss i kor:

Refreng

Paa Elgesæter var det liv i Klosteret dag og nat.
Der hadde de sin kagge og der hadde de sin skat.
De herjet i Nonnenes gate og rullet og tullet og datt,
nu skuer de fra Himmelen og griper sin harpe fat:

Refreng

Naar vi har vandret hen og staden hviler et øieblik,
da kommer vore sønner og tar opp den gamle skik:
en lek mellom muntre butuljer, samt aldri saa lit erotik,
og saa sitter vi i Himmelen og stemmer opp vor replik:

Refreng

Nabla-sangen

Vi har student – student, en Nabla-komponent
som hadde planer han ikke aner.
Han går på dill – promill,
han gjør det en gang til, han vil nok gå seg vill.
Hans øyne er sløret han kan ikke se,
han har ikke tatt sine solbriller med,
å-nei, han har ikke tatt sine solbriller med.

Vi har dosent – dosent, et snodig rudiment
Her på podiet i auditoriet.
Han får et blikk – et stikk,
av redsel og panikk for her blir det kritikk.
Hans øyne er sløret, han kan ikke se,
han har ikke tatt sitt kompendium med,
å-nei, han har ikke tatt sitt kompendium med.

Vi har et ion – et ion, et 17-verdig ion
her på labben – på kjemilabben,
det har et spor, et spor,
et lite sidespor, hvor slike ioner bor.
Dets ladning er svekket, det kan ikke se,
det har ikke fått elektronskyer med,
å-nei, det har ikke fått elektronskyer med.

Vi har en del – en del, en liten maskindel
som skal tegnes og beregnes.
Vi har en plan – en plan, en lei og syndig plan,
vi koker’n her om da’n.
Dets gjenger er rustne, de kan ikke gli,
de har ikke fått noe smøreolje i,
å-nei, de har ikke fått noe smøreolje i.

Vi har en proff – en proff, som forer oss med stoff
om forskjeller på bagateller.
Han har en plass, La-Place
på skolens åndspalass, på skolens åndsmadrass.
Hans øyne er sløret, han kan ikke se,
på tavla står A, i kompendiet B,
å-ja, på tavla står A, i kompendiet B.

Vi har student – student, en Nabla-komponent,
han hadde planer om løpebaner.
Han gikk på dill – promill, han gjør det en gang til,
han hadde gått seg vill.
For Gud skapte Quinden/Manden og øl hører til,
i morra så spiser vi pottiter og sild,
å-ja, i morra så spiser vi pottiter og sild.

Theodor

Jeg elskede sjøen ifra jeg var ung,
og svømmede om som en sei, faderiorei.
En dag da jeg badet min velskapte kropp,
kun bagenden ragede opp, faderiorei.
: / : Folk ropte: ”Der svømmer en alligator”,
så var det - - til Theodor. : /