Utveksling

Her finner du en liste over noen universiteter hvor fysmattere har vært på utveksling. Et universitet er krysset under en spesialiseringskolonne dersom minst en fysmatter med gitt spesialisering har studert der (og har registrert dette). Trykk på et universitet for å få opp en liste med studenter som har studert på et gitt universitet. Noen av dem har utvekslingsrapporter fra studenter som har studert der.


Se! En nisse!
Universitet Biofysikk og medisinteknologi Industriell matematikk Teknisk fysikk Land
University of New South Wales, UNSW Australia
University of British Columbia, Vancouver Canada
Tekniske Universitet, København, DTU Danmark
Université de Montpellier, Frankrike Frankrike
University of Tokyo Japan
The National Autonomous University of Mexico Mexico
University of Auckland, New Zealand New Zealand
University of Otago New Zealand
National University of Singapore Singapore
University of Edinburgh Skottland
ETH, Zürich Sveits
École Polytechnique Fédérale de Lausanne Sveits
Seoul National University, Seoul Sør-Korea
KAIST, Daejon Sør-Korea
Heidelberg University Tyskland
TU Berlin Tyskland
Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland Tyskland
Technische Universität München Tyskland
University of Technology and Economics, Budapest Ungarn
University of California, Berkeley USA