header

Bedriftspresentasjon med Bearingpoint

Bearingpoint inviterer 4.-5. klasse til bedriftspresentasjon etterfulgt av bespisning på Una Pizzeria!

BearingPoint Norge er et lite og energisk konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen er stor, samtidig som vi har tryggheten av å være en del av et stort internasjonalt selskap. For oss er det resultatet vi jobber for og mot. Vår jobb er ikke over når en rapport er levert. Vi er først fornøyde når planene er gjennomført og resultatene er oppnådd. Vi jobber hele tiden på tvers av fagområder og kombinerer ulike kompetanser i våre prosjekter. Det vi liker aller mest er at vi har en unik kultur med et veldig sterkt felleskap, samhold og høy trivsel! Kom og lær mer om hva vi gjør og hva vi står for!

Vår tverrfaglige sammensetning gir oss muligheten til å se kundens utfordringer både fra et forretningsmessig og teknologisk perspektiv. Dette gjør oss i stand til å finne kreative og riktige løsninger som er mulige å realisere i praksis. Våre tre team:

  • Digital & Strategy fokuserer på forretningsrådgivning innenfor resultatforbedring, strategi og digitalisering.
  • Data & Analytics jobber med bruk av data for å forbedre måten selskaper opererer på.
  • Technology bistår selskaper med å realisere sine målsetninger gjennom riktig bruk av teknologi.

Selv om organisasjonsformen formelt er tredelt, er vi ikke låst i tre «bokser». Vi jobber hele tiden på tvers av fagområder og kombinerer ulike kompetanser i våre prosjekter.

Bearingpoint har for tiden stillingsannonser ute for: "Fast stilling", "Summer Internship" (3.-4. klasse) og "Konsulentskolen" (1.-4. Klasse).

Dersom du er påmeldt og skulle ha noen mat-allergier, vennligst kontakt meg på: sindrol@stud.ntnu.no.

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

24 påmeldt av 25 plasser

Meta