For bedrifter

Vi tilbyr

Bedriftspresentasjon

En bedriftspresentasjon går ut på at bedriften presenterer seg selv for Nablas studenter. Dette er en gyllen mulighet til å gjøre studentene bevisst på hvem dere er, hva dere tilbyr, og hvordan dere jobber. En bedriftspresentasjon er gjerne etterfulgt av en bespisning i en av Gløshaugens kantiner eller en restaurant i Trondheim sentrum. Bespisning er ikke nødvendig, men trekker erfaringsmessig flere studenter til presentasjonen, og gir dessuten mulighet for ytterligere kontakt og dialog mellom bedriften og studentene. Bedriftskontakten Nabla planlegger og gjennomfører alt av booking av rom, bespisning, transport og andre behov. Vi kan dessuten åpne bedriftspresentasjonen for studenter fra andre studier. Reklame og informasjon for bedriftspresentasjonen blir publisert i forkant på studiet sine grupper på Facebook, BN sin Facebookside, Nablas egne nettsider og eventuelt plakater på Gløshaugen om ønskelig.

Kurs/Casework

Et kurs er et faglig arrangement hvor fokuset skal være på å introdusere studentene for faglige erfaringer som de kan få bruk for i arbeidslivet. Det kan også være kurs i noe bedriften gjerne ønsker bredere kompetanse i; kurs i ledelse, bruk av excel, engelsk forretningsspråk for å nevne noe. Et kurs kan gjerne etterfølges av Casework. Bedriften kan for eksempel gi ut en problemstilling som de ønsker å høre tanker om som studentene så kan jobbe i team for å løse. Et annet alternativ kan være "en arbeidsdag i bedriften" hvor studentene går fra post til post og får en dypere forståaelse for hva det vil si å jobbe hos akkurat dere.

Bedriftsbesøk

Bedriften har mulighet til å presentere seg for studentene i egne omgivelser. BN vil ordne med transport og profilering. Bedriftsbesøk kan gi studentene god innsikt i hva deres bedrift gjør, noe som vil gi et sterkt inntrykk hos studentene.

Annonse

Vi tilbyr også bedrifter å legge ut stillingsannonser for sommerjobber, internships og heltidsjobber på Nabla sin hjemmeside, www.nabla.no. Denne siden brukes til alle arrangementer i regi av Nabla, og er derfor mye brukt. Vi tilbyr også annonse i form av plakater vi kan henge opp på kontoret vårt, samt tavler linjeforeningen har fått utdelt på campus Gløshaugen.

Screeningintervjuer

Muligheter til å foreta intervjuer med påmeldte studenter. Her kan bedriften selv spesifisere hvilke årskull de er interessert i. Særlig i forbindelse med sommerjobb, masteroppgave og fast jobb etter studiet, er det mange studenter som ønsker å gå på intervjuer. Reklame og informasjon rundt screeningintervjuer vil bli gjort på samme måte som med bedriftspresentasjoner.

Eurêka

Karrieredagen Eurêka arrangeres en gang årlig i regi av BN. Her får bedrifter fra hele landet muligheten til å presentere seg for studentene gjennom stands, presentasjoner, intervju, case, konkurranser, middag m.m. Eurêka har blitt arrangert i flere år, og har utviklet seg til å bli en populær karrieredag på NTNU.

Studier

Industriell matematikk

Studieretningen for Industriell matematikk gir deg stor bredde og solid bakgrunn i matematikk, matematisk modellering, numerisk analyse, samt sannsynlighetsregning og statistikk. Videre vektlegges bruk av moderne informasjonsteknologi. Fokus settes på fagenes anvendelsespotensiale, men fordypning i teoretiske aspekter er også mulig. Mulige anvendelser finnes i et bredt spekter av disipliner, blant annet biologi og medisin, naturressurser og miljø, teknologi og produktutvikling samt økonomi og finans. Du kan lese mer om fag her

Biofysikk og medisinsk teknologi

Biofysikk ser på biologiske systemer, studert ved hjelp av fysiske prinsipper. Medisinsk teknologi utvikler metoder til blant annet behandling av kreft og medisinsk avbildning ved hjelp av ioniserende stråling, ultralyd og MR. Biofysikk er en smeltedigel av flere tradisjonelle fagfelt. Her anvendes teknikker fra fysikken på biologiske problemstillinger. Du kan lese mer om fag her

Teknisk fysikk

Fysikk er læren om naturlovene, og om hvordan disse beskriver verden omkring oss - fra atomenes indre til verdensrommets galakser. Fysikk er et nødvendig fundament både for vår forståelse av naturen, og for moderne teknologi. I en teknologisk verden der omstillinger og ny teknologi hører til dagens orden og der omstillingstakten stadig øker, vil det trenges sivilingeniører med utstrakte kunnskaper i basisfag som fysikk og mekanikk. Du kan lese mer om fag her

Meld interesse

Ønsker bedriften din å legge ut en stillingsannonse på denne siden, ta kontakt med Bedriftskontakten Nabla på bedkom@nabla.no. Les mer om bedriftskontakten her.