Teknisk fysikk (tekfys) er en av studieretningene du kan velge ved teknologistudiet i Fysikk og Matematikk (ved siden av Industriell matematikk og Biofysikk). Valget skjer i slutten av andre klasse.

3. klasse

Tredje klasse tekfys er det åtte obligatoriske emner:

Høst

Vår

4. klasse

Fjerde året er må man ha et komplementæremne (K-emne) på høsten og eksperter i team (EiT) på våren. I tillegg må minst ett av de øvrige fagene være et ingeniøremne. Dem som er på utveksling dette semesteret vil få EiT godkjent.

Høst

Vår

5. klasse

Høst

Høsten femte klasse tar skriver man en prosjektoppgave på 15 studiepoeng. Mange fortsetter med samme oppgave eller tema på masteroppgaven til våren. Ved siden av prosjektoppgaven må man ta sitt andre K-emne. I tillegg kommer et fordypningsemne, et emne som skal være relevant for prosjektoppgaven.

Vår

Våren femte klasse går hele semesteret til skriving av masteroppgave (30 studiepoeng). Mer informasjon om masteroppgave er her.

Valgbare emner

På teknisk fysikk står du ganske fritt til å velge emner. Det er som sagt et krav om at du skal ha minst et K-emner og et ingeniøremne i graden din. Ellers kan du velge fag fra stort sett hele NTNU (så lenge det relativt relatert til fysikk).

Man bør merke seg at kun noen få fag blir tatt hensyn til med tanke på timeplan og eksamensdatoer, dette er den såkalte A-listen. Videre er det en del anbefalte valgbare emner, dette er mer forslag til andre emner man kan ta, men disse vil ikke bli tatt hensyn til i planleggingen av timeplanene. Du kan som nevnt over også velge fag som ikke står på noen av listene, men må da få faget godkjent gjennom studieveileder (dette er vanligvis ikke noe problem). Eksempler på slike fag er [[doktorgradsfag]] ved instituttet, rene mattefag som TMA4150 Algebra og tallteori eller mer anvendte fag som TEP4155 Viskøse strømninger og TPG4125 Seismisk bølgeforplantning.

For å se litt på hva noen på teknisk fysikk har valgt, se for eksempel [[Bruker:Erlenv]] (hovedfokus på signalbehandling), [[Bruker:Henok]] (hovedfokus på kvantemekanikk) eller [[Bruker:Gspr]] (hovedfokus på teoretisk/matematisk fysikk).

Høst

Anbefalte emner det blir tatt hensyn til i timeplanen:

Anbefalte emner det ikke blir tatt hensyn til i timeplanen:

Vår

Anbefalte emner det blir tatt hensyn til i timeplanen:

Anbefalte emner det ikke blir tatt hensyn til i timeplanen: