Kontakt

For bedriftshenvendelser

Kontakt bedriftskontakten på bedkom [Ætt] nabla.no.
Ev. eureka [Ætt] nabla.no for henvendelser vedrørende karrieredagen Eureka.

Kontaktinfo til styret

Hele styret nabla [Ætt] nabla.no
Leder leder [Ætt] nabla.no
Nestleder nestleder [Ætt] nabla.no
Faddersjef/sekretær sekretaer [Ætt] nabla.no
Kasserer kasserer [Ætt] nabla.no
Koordinator koordinator [Ætt] nabla.no
Blestesjef blestesjef [Ætt] nabla.no
Bedkomsjef bedriftskontakt [Ætt] nabla.no
Arrangementsjef arrsjef [Ætt] nabla.no
Jubileumssjef jubileumssjef [Ætt] nabla.no

Øvrige gruppeleder- og stillings-epost

Alle gruppeledere gruppeledere [Ætt] nabla.no
Ambassadør ambassador [Ætt] nabla.no
Bryggemester bryggemester [Ætt] nabla.no
Kjellersjef kjellersjef [Ætt] nabla.no
Leder av Gravitones leder.gravitones [Ætt] nabla.no
Leder av KontorKom leder.kontorkom [Ætt] nabla.no
Leder av Koreolis koreolis.kraften [Ætt] nabla.no
Leder av ProKom leder.prokom [Ætt] nabla.no
Leder av QuizKom quizkom [Ætt] nabla.no
Leder av Reka reka [Ætt] nabla.no
Leder av Reven reven [Ætt] nabla.no
Leder av Skråttcast skraattcast [Ætt] nabla.no
Leder av the Stokes lederstokes [Ætt] nabla.no
Musikalsk leder - Maxwells Muntre Musikanter maxwells.muntre [Ætt] nabla.no
Nablas fond fondet [Ætt] nabla.no
Redaktør redaktor [Ætt] nabla.no
Revysjef revy [Ætt] nabla.no
Sportsjef sportskom [Ætt] nabla.no
Websjef websjef [Ætt] nabla.no
Økonomiansvarlig i bedriftskontakten bnokonomi [Ætt] nabla.no

Epost til undergruppene

Arrkom arrkom [Ætt] nabla.no
BN - Bedriftkontakten Nabla bedkom [Ætt] nabla.no
Eurekakom eureka [Ætt] nabla.no
Educom educom [Ætt] nabla.no
Excom17 ekskom2019 [Ætt] nabla.no
Excom18 excom18 [Ætt] nabla.no
Kjellersamarbeidet (Nabla, HC, Janus) kjellern.hk18 [Ætt] nabla.no
Kontorkom kontorkom [Ætt] nabla.no
Koreolis koreolis [Ætt] nabla.no
nablarevyen revy-alle [Ætt] nabla.no
PostKom postkom [Ætt] nabla.no
ProKom prokom [Ætt] nabla.no
Redaksjonen nabladet [Ætt] nabla.no
the Gravitones gravitones [Ætt] nabla.no
the Stokes thestokes [Ætt] nabla.no
utfluks utfluks [Ætt] nabla.no
WebKom webkom [Ætt] nabla.no

Nabla - kontakt

Har du en superkul idé til noe nytt vi kan gjøre i Nabla? Savner du noe, eller har du en tilbakemelding til oss som drifter linjeforeningen? Styret ønsker gjerne hjelp fra dere alle til å gjøre Nabla til en best mulig linjeforening. Vi ønsker derfor alle mulige tilbakemeldinger dersom du har noe på hjertet, enten det er ris eller ros. Det kan være alt fra et ønskearrangement for Arrkom til eventuelle problem eller forbedringer i Nabla. Du velger selv om du ønsker å være anonym eller gi oss ditt navn. Alle tilbakemeldinger og forslag vil gjennomgås på styremøter og behandles av Styret. Dersom saken angår noen i Styret, kan du gjerne benytte deg av PostKom som et mellomledd for klager til Styret.

Du kan også bruke skjemaet til å sende en melding til de tillitsvalgte ved instituttene. ITV-ene tar imot blant annet forslag til faglige eller studierelaterte endringer. De vil bringe forslagene dine videre til ledelsen. Husk at du også kan kontakte ITV-ene ved utfordringer med emner og undervisere.
Velg ITV ved IFY for fysikk eller ITV ved IMF for matte

For å være anonym lar du feltene "Ditt navn" og "Din e-post" stå tomme.


Skriv inn svaret over for å verifisere at du er et menneske