Kontakt

Kontaktinfo til styret

Hele styret nabla@nabla.ntnu.no
Leder leder@nabla.ntnu.no
Nestleder nestleder@nabla.ntnu.no
Faddersjef/sekretær sekretaer@nabla.ntnu.no
Kasserer kasserer@nabla.ntnu.no
Bedkomsjef bedriftskontakt@nabla.ntnu.no
Arrangementsjef arrsjef@nabla.ntnu.no
Kjellersjef kjellersjef@nabla.ntnu.no
Ambassadør ambassador@nabla.ntnu.no
Websjef websjef@nabla.ntnu.no
Redaktør redaktor@nabla.ntnu.no

Øvrige gruppeleder- og stillings-epost

Alle gruppeledere gruppeledere@nabla.ntnu.no
Leder av ProKom leder.prokom@nabla.ntnu.no
Leder av QuizKom quizkom@nabla.ntnu.no
Leder av Koreolis koreolis.kraften@nabla.ntnu.no
Leder av Reka reka@nabla.ntnu.no
Leder av Reven reven@nabla.ntnu.no
Leder av Skråttcast skraattcast@nabla.ntnu.no
Leder av Gravitones leder.gravitones@nabla.ntnu.no
Leder av the Stokes lederstokes@nabla.ntnu.no
Økonomiansvarlig i bedriftskontakten bnokonomi@nabla.ntnu.no
Revysjef revy@nabla.ntnu.no
Bryggemester bryggemester@nabla.ntnu.no

Epost til undergruppene

PostKom postkom@nabla.ntnu.no
Arrkom arrkom@nabla.ntnu.no
BN - Bedriftkontakten Nabla bedkom@nabla.ntnu.no
Educom educom@nabla.ntnu.no
ProKom prokom@nabla.ntnu.no
Redaksjonen nabladet@nabla.ntnu.no
WebKom webkom@nabla.ntnu.no
Excom16 ekskom2018@nabla.ntnu.no
Excom17 ekskom2019@nabla.ntnu.no
Koreolis koreolis@nabla.ntnu.no
nablarevyen revy-alle@nabla.ntnu.no
the Gravitones gravitones@nabla.ntnu.no
the Stokes thestokes@nabla.ntnu.no
utfluks utfluks@nabla.ntnu.no
Kjellersamarbeidet (Nabla, HC, Janus) kjellern.hk18@nabla.ntnu.no

Nablas forslagskasse

Har du en superkul idé til noe nytt vi kan gjøre i Nabla? Savner du noe, eller har du en tilbakemelding til oss som drifter linjeforeningen? Styret ønsker gjerne hjelp fra dere alle til å gjøre Nabla til en best mulig linjeforening. Vi ønsker derfor alle mulige tilbakemeldinger dersom du har noe på hjertet, enten det er ris eller ros. Det kan være alt fra et ønskearrangement for Arrkom til eventuelle problem eller forbedringer i Nabla. Du velger selv om du ønsker å være anonym eller gi oss ditt navn. Alle tilbakemeldinger og forslag vil gjennomgås på styremøter og behandles av Styret. Dersom saken angår noen i Styret, kan du gjerne benytte deg av PostKom som et mellomledd for klager til Styret.
For å være anonym lar du feltene "Ditt navn" og "Din e-post" stå tomme.

Ditt navn:

mottaker

Emne:

Melding:

Din e-post:

Hva er kvadratroten av 11 ganget med kvadratroten av 11?