Tillitsvalgte

Institutt-tillitsvald (ITV) ved institutt for fysikk (IFY) og institutt for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE):

ITV-ane på institutt for fysikk har som oppgåve å representere studentane på alle klassetrinn på fysikk og matematikk. Tillitsrepresentanten har teieplikt og deira jobb er å ta opp saker som gjeld studentane og ivareta studentanes interesser på kvart instiutt, anten det er klage på forlesar, fag, eksamen, lesesalsplassar, kvalitetssikring av fag eller generelle problem hos studentane eller i studentpolitikken.

Mer info på studentrådenes hjemmeside

Kontaktinformasjon ITV ved institutt for fysikk (ITV-IFY):

Mail: fysikk@sr-nv.no

Vegard Undheim (2019 vår)
Magnus Wølneberg (2019 vår)

Kontaktinformasjon ITV ved institutt for matematiske fag (ITV-IMF):

Mail: imf@sr-ie.no

Mina Spremic (2019 vår)
Håkon Johnstuen (2019 vår)

Fakultetstillitsvalgte (FTV) ved naturvitenskap (NV):

FTV skal ivareta studentanes interesser og er offisiell representant for studentane ved fakultet opp imot fakultets leiing, og vidare opp mot studentdemokratiet ved NTNU. De har ansvar for det øverste studentorganet (Studentrådet NT) ved fakultetet NT, og er studentanes stemme mellom Allmøta.

Kontaktinformasjon FTV-NV:

Mail: ftv@sr-nv.no

Emma Cherrie (2019 vår)
Inger Anna Helmersen (2019 vår)
Karl Kristian Ladegård Lockert (2019 vår)
Frida Hovig (2019 vår)

Programtillitsvalgte for fysikk og matematikk

kontaktinformasjon programtillitsvalgte:

Frøydis Vikestad (2019 vår)
froydisv@stud.ntnu.no

Inga Konow (2019 vår)
Ingako@stud.ntnu.no