Tillitsvalgte

Instituttstillitsvalgt for Institutt for fysikk og Institutt for matematikk:

ITV-ane på IFY har som oppgåve å representere studentane på alle klassetrinn på fysikk og matematikk. Tillitsrepresentanten har teieplikt og deira jobb er å ta opp saker som gjeld studentane og ivareta studentanes interesser på kvart instiutt, anten det er klage på forlesar, fag, eksamen, lesesalsplassar, kvalitetssikring av fag eller generelle problem hos studentane eller i studentpolitikken.

Kontaktinformasjon ITV-IFY (fysikk@sr-nv.no):

Siv-Marie McDougall (2017-2018)
smmcdoug@stud.ntnu.no

Andreas Fossheim (2017-2018)
andreagf@stud.ntnu.no

Kontaktinformasjon ITV-IMF:

Sigurd Gaukstad (2017-2018)
imf@sr-ie.no

Hilde Heggstad (2016-2017)
imf@sr-ie.no

Fakultetstillitsvalgte ved NV:

FTV skal ivareta studentanes interesser og er offisiell representant for studentane ved fakultet opp imot fakultets leiing, og vidare opp mot studentdemokratiet ved NTNU. De har ansvar for det øverste studentorganet (Studentrådet NT) ved fakultetet NT, og er studentanes stemme mellom Allmøta.

Kontaktinformasjon FTV-NV (ftv@sr-nv.no):

Tobias Harnes André (2017-2018)
Emilie Wattø Larsen (2017-2018)
Håkon Pedersen (2016-2017)
Øystein Diserud (2016-2017)