Tillitsvalgte

Institutt-tillitsvald (ITV) ved institutt for fysikk (IFY) og institutt for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE):

ITV-ane på institutt for fysikk har som oppgåve å representere studentane på alle klassetrinn på fysikk og matematikk. Tillitsrepresentanten har teieplikt og deira jobb er å ta opp saker som gjeld studentane og ivareta studentanes interesser på kvart instiutt, anten det er klage på forlesar, fag, eksamen, lesesalsplassar, kvalitetssikring av fag eller generelle problem hos studentane eller i studentpolitikken.

Kontaktinformasjon ITV ved institutt for fysikk (ITV-IFY):

Mail: fysikk@sr-nv.no

Mathias Reiersen (2018 høst)
Magnus Wølneberg (2018 høst)

Kontaktinformasjon ITV ved institutt for matematiske fag (ITV-IMF):

Mail: imf@sr-ie.no

Trolig utdatert

Sigurd Gaukstad (2017-2018)
Hilde Heggstad (2016-2017)

Fakultetstillitsvalgte (FTV) ved naturvitenskap (NV):

FTV skal ivareta studentanes interesser og er offisiell representant for studentane ved fakultet opp imot fakultets leiing, og vidare opp mot studentdemokratiet ved NTNU. De har ansvar for det øverste studentorganet (Studentrådet NT) ved fakultetet NT, og er studentanes stemme mellom Allmøta.

Kontaktinformasjon FTV-NV (ftv@sr-nv.no):

Sofie Aasheim (2018)
Inger Anna Helmersen (2018)
Karl Kristian Ladegård Lockert (2018)
Frida Hovig (2018)