Tillitsvalgte

Instituttstillitsvalgt for Institutt for fysikk og Institutt for matematikk:

ITV-ane på IFY har som oppgåve å representere studentane på alle klassetrinn på fysikk og matematikk. Tillitsrepresentanten har teieplikt og deira jobb er å ta opp saker som gjeld studentane og ivareta studentanes interesser på kvart instiutt, anten det er klage på forlesar, fag, eksamen, lesesalsplassar, kvalitetssikring av fag eller generelle problem hos studentane eller i studentpolitikken.

Kontaktinformasjon ITV-IFY (fysikk@sr-nt.no):

Peter Marius Flydal (2016-2017)
petermf@stud.ntnu.no

Erik Livermore (2016-2017)
erikliv@stud.ntnu.no

Kontaktinformasjon ITV-IMF:

Cecilie Bjørnsdotter Raustein (2016-2017)
cecilrau@stud.ntnu.no

Hilde Heggstad (2016-2017)
hildeshe@stud.ntnu.no

Fakultetstillitsvalgte ved NT:

FTV skal ivareta studentanes interesser og er offisiell representant for studentane ved fakultet opp imot fakultets leiing, og vidare opp mot studentdemokratiet ved NTNU. De har ansvar for det øverste studentorganet (Studentrådet NT) ved fakultetet NT, og er studentanes stemme mellom Allmøta.

Kontaktinformasjon FTV-NT (ftv@sr-nt.no):

Simen Ringdahl (2016-2017)
simenri@stud.ntnu.no

Stig-Martin Liavåg (2015-2017)
stigmarl@stud.ntnu.no

Elise Wright Knutsen (2016-2017)
elisewk@stud.ntnu.no

Håvard Homleid Haugen (2016-2017)
haavarhh@stud.ntnu.no