Ledige stillinger for studenter ved NV

Studentassistentstillinger for høsten 2022

Arrangementer
Eksamensfest

Nok en eksamensperiode er over, og hva betyr det? Eksamensfest så klart!

Bedriftspresentasjoner
Delta: SINTEF Energi

SINTEF Energi inviterer 3.- 5.klasse til bedriftspresentasjon arrangert av Delta.

Kontoret denne uka
Torsdag Varighet
18:15 WebKom-møte 4 timer
Siste Nablad

Velkommen til Nabla

Nabla er linjeforeningen for studenter ved sivilingeniørstudiet Fysikk og Matematikk ved NTNU, og har som formål å være en sosial arena, i tillegg til å fremme studentenes faglige interesser. Gjennom året arrangerer Nabla et mangfold av ulike arrangementer, og har 25 ulike undergrupper som studentene kan engasjere seg i.

Ny student?

Følg oss på instagram da vel!
Les vår informasjon for nye studenter her.

Bedrift?

Sjekk ut bedriftskontakten sine sider, eller ta kontakt med bedriftskontakten på bedkom@nabla.no.

Siste forsideavstemning

Hva synes du om frekvensen av nye brukeravstemninger?

Logg inn for å stemme
Siste Skråttcast
Bedriftspresentasjon med Bekk

Bedriftpresentasjon med Bekk i regi av Hybrida med bespisning på Café Grafen

Beerpongturnering på Kjellern

Tradisjonen tro holder Kjellern beerpongturnering. Ta med deg et lag på minst to, maks tre og meld deg på! PS: bare en fra hvert lag melder seg på

Nabladet april 2022

I denne utgaven av Nabladet blir vi introdusert med den nye styret i Nabla, samtidig som vi tar avskjed med det gamle styret på tradisjonelt vis. Bladet inneholder anmeldelser av både revy, anmeldelser og gamlestyret, og i tillegg reportasjer og bilder fra det som har foregått i Nabla den siste måneden. Ikke minst får vi en hilsen fra femteklassinger, og påsken lures frem gjennom krim og oppskrift.

PwC Norge

PwC inviterer studenter som går Nanoteknologi eller FysMat ved NTNU til casekurs ved vårt kontor i Trondheim 6. april fra 17:00-19.00. Det vil gå buss fra hovedbygget 16:30, og ved ankomst vil det bli servert noe snacks. Etter kurset drar vi ut og spiser noe godt!

Læringsassistenter Teknostart 2022

7 Læringsassistenter til FY1001 (Fysikk og matematikk), Teknostartdelen

Kodegolf for mars

Det er ny måned og ny mulighet til å skrive kompakt kode i WebKoms siste kodegolf!

Tekna SiT

Kompendie? Kjøp på Nablakontoret!