Varsling og Ressursbank

Avviksvarsling

Nabla har et system for varsling dersom du opplever noe ubehagelig eller ugreit, eller om du er bekymret for noen andre. Det kan gjelde psykisk helse, seksuell trakassering, mobbing og ensomhet, rus og alkohol, eller annet. Styret mottar svar gjennom dette skjemaet, og har taushetsplikt. Det går selvfølgelig også an å snakke med en av oss i styret direkte hvis det skulle være noe.

Ressursbank

Hvem kan hjelpe med hva? Ressursbanken er et dokument, utarbeidet av HR-forumet til linjeforeningene ved NTNU, med hensikt om å være en enkel oversikt over forskjellige kontaktpunkter som kan bidra i ulike saker.

Nablatillitsvalgt

I Nabla har vi også tillitsvalgte i våre største undergrupper. Dette er personer som er her for deg som komponent, enten du trenger noen å prate med om noe vanskelig, eller kanskje du har en tilbakemelding som angår linjeforening eller gruppa di. Uansett hva det er, så er disse komponentene tillitspersoner som er der for deg. De har taushetsplikt og skal bidra til å skape en kultur der det er enkelt og lav terskel for å komme med tilbakemeldinger, eller avvik om det har skjedd noe ubehagelig i linjeforeningen.

Under er en oversikt over våre nablatillitsvalgte 22/23. Husk at du kan ta kontakt med hvem som helst av de tillitsvalgte uavhengig av hvilken gruppe du tilhører.

FadderkomEivor Øsebak-Loe
ArrkomHannah Davis
EducomSunniva Lerand Forseth
WebkomYawar Mahmood
KjellerstyretMari Norfolk
BNIngrid Grønn Johannessen
RedaksjonenEirik Fagerbakke
ProkomOle Riddervold
KoreolisKaja Eggen Aune
SkråttcastEmma Brændhagen
KontorkomIngvild Lyngved Ødegård
KultkomEirik Endresen

Tillitsvalgte ved NTNU

På NTNU finnes det både institutt- og fakultetstillitsvalgte (ITV og FTV). Disse er til for at vi studenter skal nå fram til ledelsen, og dermed ivareta våre interesser. ITV- og FTV-ene kan blant annet hjelpe deg med utfordringer med emner og undervisere. Fortelle deg om rettighetene du har som student, og henvise deg til riktig instans ved problemer. De har også ansvar for at du som student skal ha tilgang på gode lesesalsplasser og identitetsareal, samt et godt bygg og inneklima. ITV- og FTV-ene er til for at vi som studenter skal få det best mulig og har selvfølgelig taushetsplikt. Kontaktinfo: https://nabla.no/om/tillitsvalgte/