Nablawiki

Velkommen til NablaWiki, en wiki for linjeforeningen Nabla. Her finner du blant annet informasjon om studieløpet, fagene man kan og må ta, samt diverse info om linjeforeningen Nabla.

Studieløp

På denne siden finner du informasjon om studieløpet og studiets oppbygning, blant annet hvilke fag som er obligatoriske, og hvilke valgmuligheter du har med tanke på .

Fag

På denne siden finner du informasjon om fagene som er aktuelle for en fysmatter.

Nablas lovverk

Her finner du Nablas lover og forskrifter. Endringer stemmes gjennom på Store Kanoniske Ensemble, Nablas generalforsamling.

Retningslinjer for arrangementer i Nabla

Her finner du Nablas lover og forskrifter. Endringer stemmes gjennom på Store Kanoniske Ensemble, Nablas generalforsamling.

Diverse

Her finner du diverse info, for eksempel gullkorn, sangtekster, og oversikt over Nablas heders- og æreskomponenter.

Sanger

Her finner du sangtekster