Fysikk og matematikk er et 5-årig masterprogram med basis i matematiske og naturvitenskapelig fag. De to første årene gir deg grunnleggende kunnskaper innen matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, og vitenskapsteori. Etter de to årene med fastlagte fellesemner, velger du en av studieretningene biofysikk og medisinsk teknologi, industriell matematikk og teknisk fysikk.

1.- og 2. klasse

I første- og andreklasse har man fire obligatoriske fag hvert semester, disse er felles for alle på studiet.

3.- til 5. klasse

I 3. klasse velger man en spesialisering innen ett av de tre feltene nedenfor: