2. Klasse

  1. Klasse er siste trinn før valg av studieretning. Dette trinner drar også på eksursjon i påske.

Høstsemesteret

Vårsemesteret