Andre klasse er siste trinn før valg av studieretning. Dette trinnet velger komitee som arrangerer eksursjon.

Høstsemesteret

Vårsemesteret