En oversikt over hvilke fag man kan, må og bør ta i løpet av studiet.

Emner etter trinn

1.- og 2. klasse

I første- og andreklasse har man fire obligatoriske fag hvert semester, disse er felles for alle på studiet.

3.- til 5. klasse

I 3. klasse velger man en spesialisering innen ett av de tre feltene nedenfor:

Emner etter fagfelt

En oversikt over alle emnene finner du her.