FE8100 Kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon

Fakta FE8100
Navn Kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon
Obligatorisk for Ingen
Foreleser Johannes Skaar
Eksamen Skriftlig, 100%
Lærebok Nielsen, Chuang: Quantum Computation and Quantum Information
Øvinger Nei, anbefalte oppgaver legges ut
Nettside http://www.iet.ntnu.no/courses/fe8100/
Lab
semester Høst

Kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon er et [[doktorgradsfag]] ved institutt for elektronikk. Faget kan være interessant for studenter ved fysikk som har fått smaken på det nye feltet kvanteinformasjon.

Øysten Marøy sa i "reklamemail" for faget 19. august 2008: ''Faget er et doktorgradskurs hjemmehørende på institutt for elektronikk, men er vel så relevant for master- og doktorstudenter i fysikk. Hvis man har lyst til å titte på kvantefysikk i en ny setting er dette et spennende område. Det er og muligheter for å skrive prosjekt og diplom i dette fagfeltet for fysikkstudenter, i så fall bør dette kurset taes i fjerde klasse. Faget bygger på grunnleggende ferdigheter i kvantefysikk og lineær algebra.''

Faget går ett skritt tilbake i introduksjonen til kvantemekanikk, for å beskrive kvantemekanikk på matematisk vis (i motsetning til en mer tradisjonell ''atom og elektron'' vinkling). Faget inneholder slikt som Bells ulikhet, teleportasjon, kvantealgoritmer, fysiske implementeringer, kvanteinformasjonsteori og kvantekryptografi.