Alumniundersøkelsen 2023

Lurer du på innen hvilken sektor du kan ende opp, hvor mange reisedøgn en fysmatter har i løpet av et år, eller hvor mye du kan ende opp med tjene etter endt studie...?

Ny kodegolf

Prøv ut ny kodegolf fra Webkom!

Joulekalender 2022

Velkommen til Nablas Joulekalender!

Søk på Nablas undergrupper

Søk på Nablas undergrupper :) Fristen er søndag 4. september 23:59

Kodegolf for mars

Det er ny måned og ny mulighet til å skrive kompakt kode i WebKoms siste kodegolf!

Kodegolf for Februar

Det er ny måned (nesten) og ny mulighet til å skrive kompakt kode i WebKoms siste kodegolf!

Nablas julekalender 2021!

Velkommer til Nablas Joulekalender 2021!