TIØ4258 Teknologiledelse

Fakta TIØ4258
Navn Teknologiledelse
Obligatorisk for Alle høsten 2. klasse
Foreleser Tim Torvatn m.fl.
Lab Nei
Eksamen Skriftlig eksamen 60%, to gruppeøvinger 20% hver
Lærebok Tim Torvatn: Teknologiledelse
Øvinger 2 obligatoriske øvinger, bedriftssimulator, 2 frivillige øvinger
Nettside It's learning
semester Høst

Teknologiledelse er et nytt fag fra og med høsten 2011 som erstatter TIØ4256 Teknologiledelse 1. Faget er grundig fornyet, og det er i tillegg til flervalgseksamen lagt inn to obligatoriske øvinger som hver teller 20% og må utføres i grupper på 5 til 6 personer. Det er også en "bedriftssimulator" i faget som må gjennomføres for at man skal kunne gå opp til eksamen. Har man ikke mulighet til å utføre bedriftssimulatoren, må minst én av de to frivillige øvingene i faget leveres inn og godkjennes.

Fagboken er også ny, og består av en spesiallaget samling av engelskspråklige tekster samlet av fagkoordinator Tim Torvatn. Faget og fagboken skal som tidligere gi en innføring i organisasjon, entrepenørskap og økonomi. Kun de to første fagområdene dekkes av øvingene, mens eksamen dekker hovedsakelig økonomi-delen av faget.