TIØ4258 Teknologiledelse


  Fakta|TIØ4258
---|---
 Navn | Teknologiledelse
 Obligatorisk for | Alle høsten 2. klasse
 Foreleser | Tim Torvatn m.fl.
 Lab | Nei
 Eksamen | Skriftlig eksamen 60%, to gruppeøvinger 20% hver
 Lærebok | [Tim Torvatn: *Teknologiledelse*](wiki:Tim Torvatn: Teknologiledelse)
 Øvinger | 2 obligatoriske øvinger, bedriftssimulator, 2 frivillige øvinger
 Nettside | It's learning
 semester | Høst**Teknologiledelse** er et nytt fag fra og med høsten 2011 som erstatter [[TIØ4256 Teknologiledelse 1]]. Faget er grundig fornyet, og det er i tillegg til flervalgseksamen lagt inn to obligatoriske øvinger som hver teller 20% og må utføres i grupper på 5 til 6 personer. Det er også en "bedriftssimulator" i faget som må gjennomføres for at man skal kunne gå opp til eksamen. Har man ikke mulighet til å utføre bedriftssimulatoren, må minst én av de to frivillige øvingene i faget leveres inn og godkjennes.

Fagboken er også ny, og består av en spesiallaget samling av engelskspråklige tekster samlet av fagkoordinator Tim Torvatn. Faget og fagboken skal som tidligere gi en innføring i organisasjon, entrepenørskap og økonomi. Kun de to første fagområdene dekkes av øvingene, mens eksamen dekker hovedsakelig økonomi-delen av faget.