TEP4105 Fluidmekanikk

Fakta TEP4105
Navn Fluidmekanikk
Obligatorisk for Alle høsten 2. klasse
Foreleser Iver Brevik
Lab
Eksamen Skriftlig eksamen
Lærebok White: Fluid Mechanics, Kompendier
Øvinger Hjemmeøvinger og auditorieøvinger, 12/18 må være godkjent (av vilkårlig type)
Nettside http://www.ivt.ntnu.no/ept/fag/tep4105/

Fluidmekanikk er et av de mer anvendte fagene man har de første årene på Fysikk og matematikk. Her lærer man om væsker og gassers mekanikk, og sentralt står Bernoulli-, Euler og Navier-Stokes ligninger, strømfunksjonen og komplekse potensialer. Det vil også bli gjennomgått litt om bølgeteori for grunne og dype vannbølger.

Faget ses på av en mange studenter som tungt matematisk, men likevel praktisk rettet. Til eksamen får man en formelliste som dekker de fleste formler i pensum.

Pensum

Den oppgitte læreboken for faget er Fluid Mechanics av Frank M. White. Bok er tunglest og kan oppfattes som rotete, og er derfor generelt dårlig likt blant studenter. Ønsker man et alternativ til boken finnes det flere kompendier som dekker deler av pensum. Foreleser skrev et kompendium sommeren 2010 som henvises aktivt til i undervisningen, og kan lastes ned fra nettsiden. Amendor utgir et kompendium for TEP4105, TEP4100 og TEP4110 som dekker pensum med unntak av delene om bølgeteori og komplekse potensialer, og kan kjøpes på Tapir.

Vannbølgedelen av pensum dekkes av et kompendium skrevet av professor Geir Moe, som kan kjøpes fra Institutt for bygg, anlegg og transport i Lerkendalsbygget. Biten om komplekse potensialer dekkes av nok et kompendium skrevet av foreleser, som igjen kan lastes ned fra fagets nettside.