TMA4160 Kryptografi

Fakta TMA4160
Navn Kryptografi
Obligatorisk for Ingen
Foreleser George Petrides
Eksamen Midtsemester (20%), skriftlig eksamen (80%)
Lærebok Stinson: Cryptography: Theory and Practice
Øvinger Frivillige
Nettside http://wiki.math.ntnu.no/TMA4160

Kryptografi gir en introduksjon i matematisk kryptografi. Faget bygger på TMA4150 Algebra og tallteori, og det anbefales ikke å ta TMA4160 uten å ha hatt dette eller tilsvarende. Da anbefales heller faget [[TMA4155 Kryptografi, introduksjon]] som ikke benytter seg av gruppeteorien, kun tallteori.

Faget gir en introduksjon til kryptografiens grunnlag og en får i starten lære om noen gamle kryptosystemer som ikke lenger er i bruk. En lærer deretter om RSA og ElGamal som er de to viktigste kryptosystemene i kurset, som begge er eksempler på offentlig nøkkel kryptografi. I forbindelse med RSA lærer man en del om primtallstesting og faktoriseringsmetoder. I forbindelse med ElGamal lærer man om diskrete logaritmer. Man får også en introduksjon til elliptisk kurve kryptografi som anvendes i en variant av ElGamal. Til slutt lærer man om signering og autentisering. Også i signering er RSA og særlig ElGamal grunnlaget for de fleste systemene.