Doktorgradsfag

Instituttene tilbyr en mengde doktorgradsfag. De fleste går i kategorien ledet selvstudium. Det finnes likevel en del fag som har undervisning gjennom hele semesteret.

Se doktorgradsemner for institutt for fysikk.

Se også Emner gitt ved Institutt for matematiske fag