TFY4305 Ikkelineær dynamikk

Fakta TFY4305
Navn Ikkelineær dynamikk
Obligatorisk for Ingen
tar Teknisk fysikk
Foreleser Jens Oluf Andersen
Lab Nei
Lærebok Strogatz: Non linear Dynamics
Øvinger Tavleøvinger, evt. numerisk øving
Eksamen Skriftlig
Nettside http://www.nt.ntnu.no/users/jensoa/4305.html

Ikkelineær dynamikk handler om hvordan man kan løse ikkelineære systemer. En ser på kvalitative egenskaper ved slike systemer, som f.eks. Duffingoscillatoren. Vekstmodeller trekkes også fram. Kurset går fra at man studerer enkle 1D-system, til 2D, og kurset avsluttes med 3D og kaotiske atraktorer.

Det er mange pene bilder som kan komme ut av studiet av ikkelineære systemer. Fraktaler er viden kjent, den mest populære er kanskje Mandelbrot-fraktalen [Men også diskrete avbildninger, som f.eks. Peter de Jong-attraktoren http://paulbourke.net/fractals/peterdejong/, kan være veldig pene å se på.