MA1301 Tallteori

Fakta MA1301
Navn Tallteori
Foreleser Peter Lindqvist
Eksamen Skriftlig, 100%(?)
Lærebok Erickson, Vazzana: Introduction to Number Theory
Øvinger Frivillige
Nettside http://www.math.ntnu.no/emner/MA1301/

Følgende er sakset fra nettsiden, som igjen har sakset det fra studiekatalogen:

Anbefalte forkunnskaper: Videregående skoles pensum i matematikk. Læringsmål: Emnet gir en innføring i elementær tallteori. Faglig innhold: Blant annet behandles største felles divisor, Euklids divisjonsalgoritme, lineære diofantiske ligninger, elementær primtallteori, lineære kongruenser, Fermats lille teorem, Eulers phi-funksjon, Eulers teorem med anvendelse innen kryptografi. Spesialstoff som kan variere fra år til år kan være tallteoretiske funksjoner, Fermats problem for n = 4, kjedebrøker, kvadratiske rester og generering av tilfeldige tall.