MA2401 Geometri

Fakta MA2401
Navn Geometri
semester Vår
Obligatorisk for Ingen
Foreleser Per Hag
Eksamen Skriftlig eksamen minst 80%, småtester maksimalt 20%
Lærebok Hass, Weir og Thomas: University Calculus
Øvinger Ingen obligatoriske
Nettside http://wiki.math.ntnu.no/MA2401
kunnskaper Matematikk R2

Geometri bygger opp geometrien man har lært i løpet av skolen fra et aksiomatisk grunnlag.