Fag

  <div>En oversikt over hvilke fag man kan, må og bør ta i løpet av studiet.
</div>###   Emner etter fagfelt

* [Fysikkemner](https://nabla.no/wiki/fag/emneoversikt/fysikkemner/)
* [Dataemner](https://nabla.no/wiki/fag/emneoversikt/dataemner/)
* [Matematikkemner](https://nabla.no/wiki/fag/emneoversikt/matematikkemner/)

###   Emner etter trinn

* [1. Klasse](https://nabla.no/wiki/fag/1-klasse/)
* [2. Klasse](https://nabla.no/wiki/fag/2-klasse/)
* [3-5. Klasse](https://nabla.no/wiki/fag/3-klasse/)

#### En oversikt over alle emnene finner du [her](https://nabla.no/wiki/fag/emneoversikt/).

###

[article_list depth:1]