FY3466 Kvantefeltteori II

Fakta FY3466
Navn Kvantefeltteori II
Obligatorisk for Ingen
semester Vår
Foreleser Lars Kyllingstad
Lab Nei
Eksamen Skriftlig
Lærebok Peskin & Schroeder: "Introduction to Quantum Field Theory", Mandl & Shaw: "Quantum Field Theory"
Øvinger Frivillige
Nettside http://folk.ntnu.no/kyllings/FY3466/

Klippet fra studiehåndboken:

Emnet er en videreføring av FY3464 Kvantefeltteori I. Strålingskorreksjoner i QED. Renormalisering. Adler-Bell-Jackiw anomalien. Ikke-abelske gaugeteorier. Spontant symmetribrudd. Goldstones teorem. Higgs mekanismen. QCD. Asymptotisk frihet. Anbefalte forkunnskaper: FY3452 Gravitasjon og kosmologi og FY3403 Partikkelfysikk, eller tilsvarende