• Fag

Browsing /fag/. There are 113 articles in this level.

Tittel Slug Last modified
1. Klasse 1-klasse 6 måneder, 3 uker siden
2. Klasse 2-klasse 6 måneder, 3 uker siden
3. - 5. Klasse 3-klasse 1 år, 12 måneder siden
Doktorgradsfag doktorgradsfag 6 måneder, 3 uker siden
Dundas: Differential Topology dundas-differential-topology 11 år, 10 måneder siden
Eksperter i Team eksperter-i-team 12 år, 5 måneder siden
Ekstrafag ekstrafag 5 år siden
Emneoversikt emneoversikt 6 måneder, 3 uker siden
Evaluering i TFY4190 Instrumentering evaluering-i-tfy4190-instrumentering 7 år, 11 måneder siden
Fagkombinasjoner fagkombinasjoner 7 år, 11 måneder siden
FE8100 Kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon fe8100-kvantedatamaskiner-og-kvantekommunikasjon 10 år, 5 måneder siden
FY2450 Astrofysikk fy2450-astrofysikk 9 år, 5 måneder siden
FY3201 Atmosfærefysikk og klimaendringer fy3201-atmosfaerefysikk-og-klimaendringer 10 år, 8 måneder siden
FY3402 Subatomær fysikk fy3402-subatomaer-fysikk 9 år, 9 måneder siden
FY3403 Partikkelfysikk fy3403-partikkelfysikk 10 år, 9 måneder siden
FY3452 Gravitasjon og kosmologi fy3452-gravitasjon-og-kosmologi 4 år, 4 måneder siden
FY3464 Kvantefeltteori I fy3464-kvantefeltteori-i 7 år, 11 måneder siden
FY3466 Kvantefeltteori II fy3466-kvantefeltteori-ii 10 år, 9 måneder siden
FY8302 Kvanteteorien for faste stoffer fy8302-kvanteteorien-for-faste-stoffer 7 år, 11 måneder siden
FY8304 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken fy8304-matematiske-approksimasjonsmetoder-i-fysikk 8 år siden
FY8305 Funksjonalintegralmetoder i kondenserte fasers fysikk fy8305-funksjonalintegralmetoder-i-kondenserte-fas 6 måneder, 3 uker siden
Ingeniøremne ingenioremne 6 måneder, 3 uker siden
K-emner k-emner 6 måneder, 3 uker siden
MA1301 Tallteori ma1301-tallteori 11 år, 2 måneder siden
MA2301 Beregnbarhets- og kompleksitetsteori ma2301-beregnbarhets-og-kompleksitetsteori 7 år, 10 måneder siden
MA2401 Geometri ma2401-geometri 7 år, 10 måneder siden
MA3105 Videregående reell analyse ma3105-videregaende-reell-analyse 4 år, 7 måneder siden
MA3201 Ringer og moduler ma3201-ringer-og-moduler 9 år, 10 måneder siden
MA3202 Galoisteori ma3202-galoisteori 7 år, 10 måneder siden
MA3402 Analyse på mangfoldigheter ma3402-analyse-pa-mangfoldigheter 9 år, 11 måneder siden