MA3202 Galoisteori

Fakta MA3203
Navn Galoisteori
Obligatorisk for Ingen, men kan taes på våren 4. klasse Industriell matematikk
Foreleser [[Ukjent]]
Eksamen Skriftlig eksamen, midtsemester som kun teller positivt (20%).
Lærebok ?
Øvinger Frivillige
Nettside http://www.math.ntnu.no/emner/MA3202

Galoisteori handler om kommutativ algebra og løsning av likninger. Dette vil si ring- og kroppteori. Et av målene i kurset er å vise når en n-te gradslikning kan løses ved å bruke pluss, minus, gange, dele og rotuttrykk.