Ingeniøremne

Et ingeniøremne er et teknisk emne fra et annet institutt enn der du vanligvis tar fag i fra. For industriell matematikk vil alle emner som undervises på andre institutt kunne brukes. For teknisk- og biofysikk godkjennes ikke fag fra institutt for matematikk, men ellers står man fritt til å velge fra alle de andre instituttene. Faget må dessuten være på et 3. eller 4. klassenivå. For å være på den sikre siden i spørsmålet om et emne godkjennes som ingeniøremne, lønner det seg alltid å spørre studieveileder.

Eksempler på emner