Biofysikk og medisinsk teknologi er en av tre studieretninger på Fysikk og Matematikk. Valget skjer i slutten av andre klasse.
Biofysikk ser på biologiske systemer, studert ved hjelp av fysiske prinsipper. Medisinsk teknologi utvikler metoder til blant annet behandling av kreft og medisinsk avbildning ved hjelp av ioniserende stra?ling, ultralyd og MR.

Det første året på biofysikk og medisinsk fysikk er det fire obligatoriske fag på høsten og tre obligatoriske fag på våren pluss et valgfag.

Obligatoriske fag

3. klasse høst

3. klasse vår

4. klasse

I løpet av 4. klasse må en ta et [[ingeniøremne]] og et av de mulige K-emner.

4. klasse høst

4. klasse vår

5. klasse høst

Valgbare fag

3. klasse vår

Fag som det tas hensyn til i forbindelse med timeplan og eksamensplan er:

4. klasse høst

Fag det tas hensyn til i forbindelse med timeplan og eksamensplan:

4. klasse vår

Fag det tas hensyn til i forbindelse med timeplan og eksamensplan:

Anbefalte ingeniøremner:

Og fag det ikke tas hensyn til er: