FY3403 Partikkelfysikk

Fakta FY3403
Navn Partikkelfysikk
Obligatorisk for Ingen
semester Høst
Foreleser Jan Myrheim
Eksamen Skriftlig eksamen
Lærebok Griffiths: "Introduction to Elementary Particles"
Øvinger Frivillige
Nettside http://folk.ntnu.no/myrheim/FY3403-08/
Lab Nei

Partikkelfysikk gir en innføring i standardmodellen i partikkelfysikken, dvs. beskrivelsen av elementærpartikler ved kvanteelektrodynamikk, svak vekselvirkning og kvantekromodynamikk. De to sistnevnte gjennomgås bare forholdsvis kvalitativt, mens en for kvanteelektrodynamikken lærer å regne på enkle prosesser ved hjelp av Feynman-diagrammer; dette faget gir med andre ord en tyvstart på kvantefeltteori. Øvrig innhold er litt relativitetsteori, litt om symmetrier og gruppeteori, og ut fra dette konserveringslover og andre enkle verktøy for å vurdere og klassifisere partikler og partikkelprosesser.

Som antydet lærer en mer om hvordan man finner orden i dyrehagen av mer eller mindre elementære partikler enn om fullblåste regneteknikker, men en får trening i å anvende kvantemekanikk, og faget gir introduksjon til flere sentrale konsepter i teoretisk fysikk. Kvanteelektrodynamikken kan en lære mer om i FY3464 Kvantefeltteori I, mens kvantekromodynamikk først gis en mer fullstendig matematisk behandling i FY3466 Kvantefeltteori II. Forkunnskapskravet er TFY4205 Kvantemekanikk eller tilsvarende, og selv om FY3402 Subatomær fysikk er anbefalt kan en klare faget fint foruten. (Overlapp med sistnevnte er begrenset til innledende stoff og grunnleggende begreper, ikke de matematiske metodene.)