FY3201 Atmosfærefysikk og klimaendringer

Fakta FY3201
Navn Atmosfærefysikk og klimaendringer
Foreleser Patrick Espy
Lab Nei
Lærebok Andrews: An introduction to atmospheric physics
prosjekt Ja teller 20%
Eksamen Skriftlig eksamen (80%) Prosjekt (20%)

Fra studiehåndboka: Emnet tar for seg atmosfærens sammensetning og struktur, termodynamiske prosesser og atmosfærisk stabilitet. Deretter diskuteres transmisjon av sol- og varmestråling, spesielt avhengigheten av aerosoler, skyer og andre variable komponenter. En behandler videre problemer ved måling av spektral atmosfærisk stråling, polarisasjonseffekter, standarder, monokromatorer, detektorer, usikkerheter og generell karakterisering av spektroradiometre.

I faget inngår et prosjekt hvor man kan velge tema selv. En av mulighetene er å bruke klimamodellen EdGCM utviklet av NASA til å simulere forskjellige klimascenarier.