MA2301 Beregnbarhets- og kompleksitetsteori

Fakta MA2301
Navn Beregnbarhets- og kompleksitetsteori
Obligatorisk for Ingen
Foreleser Finn F. Knudsen
Eksamen Skriftlig eksamen
Lærebok Martin: Introduction to Language and Theory of Computation
Øvinger Ja, ikke obligatoriske
Nettside http://wiki.math.ntnu.no/ma2301

Beregnbarhets- og kompleksitetsteori handler om den teoretiske bakgrunnen for datavitenskapen.