TFY4275 Klassisk transportteori

Fakta TFY4275
Navn Klassisk transportteori
Foreleser Ingve Simonsen
tar Teknisk fysikk
Eksamen Skriftlig eksamen og midtsemesterprøve
Lærebok Forelesningsnotater
Nettside http://web.phys.ntnu.no/~ingves/Teaching/TFY4275/

Studiehåndboken sier følgende om faget:

Klassisk transportteori tar for seg transportprosesser og deres bruksområder. Faget tar for seg: Stokastiske variabler, Markovprosesser, korrelasjonsfunksjoner, Wiener-Khinchin-teoremet, fluktuasjons-dissipasjons-teoremet, Chapman-Kolomogorov-Smoluchowski ligningene, mester-, Langevin- og Fokker-Planck-ligningene og forskjellige mikroskopiske ligninger som beskriver partikkeltransport. Det legges vekt på fysikken i transportprosessene og bruksområdene i kjemisk reaksjonskinetikk, komplekse nettverk og spredning av lys og fotontransport i micro- og nanostrukturer.

Kort fortalt betyr dette at man lærer mer statistikk enn hva man lærte i TMA4245 Statistikk, og man får innføring i ligninger og mekanismer som kan beskrive de fleste prosesser.

Ingve Simonsen underviste dette faget for første gang våren 2008. Han følte at faget var ganske gammeldags, så han la om en del på fagets vinkling. Studiehåndboken er oppdatert, men hva den sier avviker litt fra hva som faktisk ble undervist. Det ble lagt stor vekt på diffusjon, som er en viktig transportprosess. Han innførte også anomal diffusjon, som er et ganske nytt tema i fysikken. På grunn av usikkerhet om studentenes faglige nivå og siden det var første gang han underviste faget, ble pensum ganske kort. Faget er likevel veldig interessant og Simonsen er en veldig entusiastisk og trivelig foreleser.

Vi lærte å løse partielle diffligninger ved hjelp av Fourier-Laplace-transformasjon, en veldig nyttig og enkel framgangsmåte.