TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs

Fakta TFY4220
Navn Faststoff-fysikk, videregående kurs
Obligatorisk for Ingen
Foreleser Ragnvald Mathiesen
Lab ingen
Lærebok Charles Kittel: Introduction to solid state physics
Øvinger Ja
Eksamen slutteksamen
Nettside it's learning
semester Vår

Faglig innhold i følge studiehåndboken: Elektrodynamikk, metaller, superledning, halvledere, dielektriske og magnetiske egenskaper, piezoelektrisitet, ferroelektrisitet, dia- og paramagnetisme, ferro- og antiferromagnetisme, magnetisk resonans, redusert dimensjonalitet, struktur og spredning, krystaller, væskekrystaller, uordnede materialer, defekter, faseoverganger, kritiske fenomener, midlere feltteori, lineær respons-teori, felt og susceptibiliteter, mikroskopisk dynamikk.