TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Fakta TDT4145
Navn Datamodellering og databasesystemer
Obligatorisk for Ingen
Foreleser Svein Erik Bratsberg og Kjetil Nørvåg
Eksamen Semesteroppgave og eksamen
Lærebok Ramakrishnan, Gehrke: Database Management Systems
Øvinger Fem obligatoriske øvinger og en semesteroppgave
Nettside http://www.idi.ntnu.no/emner/tdt4145/
Lab Datmod

Faget bygger videre på det man lærte om databaser i TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs, dvs. ER-diagrammer og mer avansert SQL. I tillegg lærer man om forskjellige datastrukturer og algoritmer som benyttes i implementasjonen av databaser, normaliseringsformer, paralellisering og feilhåndtering. Forelesningene avslutter vanligvis før påske, og pensum er ikke veldig omfattende. Informasjonsteknologi grunnkurs er ''ikke'' en forutsetning for å ta faget, men man må kunne litt Java for å gjennomføre fellesprosjektet. Fagsiden lister TDT4100 Objektorientert programmering og TDT4120 Algoritmer og datastrukturer som forutsetninger for å ta faget, men det kan diskuteres hvor vidt det siste er nødvendig. Relevansen for matematikere vil være hvis man skal jobbe videre i en IT-relatert retning. Det er for eksempel mye matematikk som ligger bak god design av databaser og algoritmer. Riktignok går ikke dette faget noe særlig dypt ned i matematikken. Faget kan også være praktisk å ha hvis man skulle komme borti databaser senere i arbeidslivet (for eksempel i en sommerjobb), i det innføringen som gis i ITGK er litt utilstrekkelig for profesjonellt bruk.