TMA4155 Kryptografi, introduksjon

Fakta TMA4155
Navn Kryptografi, introduksjon
Foreleser Aslak Bakke Buan
Nettside http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4155
kunnskaper Matematikk 3

Kryptografi, introduksjon gir en innføring i matematisk kryptografi. I motsetning til TMA4160 Kryptografi bygger faget ikke på gruppeteori, og man trenger dermed ikke å ha hatt TMA4150 Algebra og tallteori.

Som student ved Industriell matematikk er det generelt sett ikke mulig å få godkjent TMA4155 som en del av studieplanen sin, da faget ikke oppfattes som matematisk nok.