TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer

Fakta TMA4165
Navn Differensialligninger og dynamiske systemer
Obligatorisk for Ingen
Foreleser Idar Hansen
Eksamen Skriftlig eksamen
Lærebok Jordan, Smith: Non-linear ordinary differential equations: An introduction to dynamical systems
Øvinger Frivillige
Nettside http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4165/2010v/

Dette er en innføring i studiet av dynamiske systemer. Mye av faget handler om ikkelineære differensialligninger og systemer av slike, og hvordan vi kan beskrive egenskaper løsningene har uten å direkte løse ligningene.

Sentralt i faget står studiet av likevektsløsninger (dvs. konstante løsninger), klassifisering av typer av slike (noder, fokus, spiraler og sadelpunkter, ustabile eller stabile) og analyse av stabilitet i en mer generell setting.