TEP4145 Klassisk mekanikk

Fakta TEP4145
Navn Klassisk mekanikk
Obligatorisk for Ingen
Foreleser Iver Haakon Brevik (siste gang våren 2009)
Lab Nei
Lærebok Goldstein, Poole & Safko: Classical Mechanics
Øvinger Frivillige
Eksamen Skriftlig eksamen
Nettside http://www.ivt.ntnu.no/ept/fag/tep4145/

EMNET ER UTGÅTT, NYTT EMNE ER TFY4345 Klassisk Mekanikk!

Klassisk mekanikk er et valgbart emne for tredje klasse Teknisk fysikk. Emnet ble gjeninnført av Iver Håkon Brevik på slutten av 70-tallet etter at det hadde vært ute av fagplanen i flere år. Faget har pleid å bli undervist av Brevik, men våren 2009 er trolig siste gang han gjør det. Jon Andreas Støvneng underviste i faget våren 2007. Faget begynner med en innføring i Lagrange- og Hamilton-mekanikk, og løser både nye problemer og problemer tidligere løst med Newtonsk mekanikk i TFY4145 Mekanisk fysikk. I tillegg til oppsatt bok følger faget i stor grad Breviks kompendium. Dersom en lurer på hva faget inneholder, vil nok kompendiet være til stor hjelp.

Ingeniøremne

Slik studiereglementet er i dag (høsten 2008), vil Klassisk mekanikk kunne inngå som studenter på Teknisk fysikk sitt [[ingeniøremne]] ''selv om ingen bestrider at det er et fysikkfag''. Dette er fordi faget tilhører Institutt for energi- og prosessteknikk.