TFY4240 Elektromagnetisk teori

Fakta TFY4240
Navn Elektromagnetisk teori
Obligatorisk for Høsten 3. klasse Teknisk fysikk
Foreleser Ingve Simonsen
Lab Nei
Eksamen Skriftlig eksamen (80%)
Lærebok Griffiths: Introduction to Electrodynamics
Øvinger Ikke obligatoriske
Nettside http://web.phys.ntnu.no/~ingves/Teaching/TFY4240/

Elektromagnetisk teori er en videreføring av TFY4155 Elektromagnetisme. Faget inneholder løsing av Laplace- og Poisson-ligningene med grensebetingelser, bølgeledere, multipolutvikling, Drude-modellen, matriseteori for tynne filmer, stråling fra antenner, dipoler og ladninger i bevegelse, samt litt relativitetsteori med fire-vektorer og felttensorer.

Mye av faget går på å raskt gå gjennom mesteparten av pensum i [[TFY4155 Elektromagnetisme|Elektromagnetisme]] igjen, med utledninger som ofte er mer generelle og som benytter mer avansert matematikk, spesielt fra [[TMA4105 Matematikk 2|Matte 2]] og [[TMA4120 Matematikk 4K|Matte 4]].

Fra høsten 2009 er det ny foreleser, som har innført et "midtsemesterprosjekt" som teller 20% av karakteren. Dette prosjektet går ut på å skrive et ganske enkelt program i programmeringsspråket Python, programmet skal løse diverse elektromagnetiske problemer numerisk, og man skal skrive en rapport som bedømmes. Utifra prosjektbeskrivelsen på hjemmesiden skal de fleste av disse 20 prosentpoengene være ganske lett oppnåelige med en normal innsats.

Det ligger ute videoforelesninger fra 2009 av Paul Anton Letnes, http://video.adm.ntnu.no/pres/50169b970d215.