TFY4220 Faste stoffers fysikk

Fakta TFY4220
Navn Faste stoffers fysikk
Obligatorisk for Våren 3. klasse for Teknisk fysikk
Foreleser Steinar Raaen
Lab 4 obligatoriske
Lærebok Elliott: The Physics and Chemistry of Solids
Øvinger Frivillige
Eksamen Kun eksamen
Nettside
semester Høst

Faste stoffers fysikk gir en innføring i dette meget viktige feltet innenfor fysikk. Pensum i følge studiehåndboken er: Atomære krefter, krystallografi, symmetrier, uordnede materialer, fraktaler, resiproke gittere, Brillouin soner, diffraksjon av røntgen, elektroner og nøytroner, vibrasjoner i krystalliske og ikke-krystalliske materialer, fononer, varmekapasitet av ikke-metalliske substanser, fri elektrongass, elektronisk varmekapasitet, elektroner i periodiske gittere, energi-bånd, intrinsikke og ekstrinsikke halvledere. En naturlig fortsettelse av faget finnes i [[TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs]], og flere av temaene gis en grundigere kvantemekanisk behandling i FY8302 Kvanteteorien for faste stoffer.

Faget har obligatorisk lab. Det er seks laboppgaver som alle skal igjennom i løpet av seks uker, og for hver laboppgave skal man skrive omfattende journal. I tillegg skal det leveres en rapport av høy kvalitet fra et valgfritt labforsøk. Hver oppgave tar tre timer på lab, og i tillegg kan man regne med merarbeid i forbindelse med utregninger og føring av journal. Laboppgavene er:

  • Røntgendiffraksjon
  • Elektrondiffraksjon
  • Magnetisk susceptibilitet
  • Elektrisk konduktivitet
  • Krystallografi og symmetri
  • Gittervibrasjoner.

Når det gjelder bøker finnes det mange faststoffbøker ute på markedet. Andre bøker som stort sett dekker pensum er Kittel: Introduction to Solid State Physics eller Hemmer: Faste stoffers fysikk.