TFY4340 Mesoskopisk fysikk

Fakta TFY4340
Navn Mesoskopisk fysikk
Obligatorisk for Ingen
semester Vår (nytt fra 2010)
Foreleser Jon Andreas Støvneng
Lab Nei
Eksamen Skriftlig eksamen (100%)
Lærebok ?
Øvinger Ja
Nettside http://amokk.phys.ntnu.no/TFY4340

Dette er et nytt fag fom. våren 2010. Jon Andreas Støvneng har beskrevet det som et "4. årskurs for faststoff-fysikere". Sakset fra studiehåndboka:

''Mesoskopisk fysikk (mesos (gr): mellom) foregår på en lengdeskala der både partikkel- og bølgeegenskapene til elektronene er viktig, typisk fra ti til noen hundre nanometer, dvs mellom det makroskopiske og det mikroskopiske atomære nivå. Moderne nanoteknologi har gjort det mulig å lage elektroniske kretser på en slik lengdeskala og dermed banet veien for oppdagelsen av en rekke nye fysiske effekter. Dette kurset vil ta for seg noen av de mest sentrale eksperimentelle resultatene gjennom de siste to-tre tiårene, der både klassisk fysikk og kvantemekanikk benyttes for å beskrive og forstå de ulike eksperimentene. Aktuelle tema er bl.a: kvantisert konduktans, Coulomb-blokkade, Büttiker-Landauer-formalisme, universelle konduktansfluktuasjoner, kvante-Hall-effekt, Aharonov-Bohm-effekt, gigantisk magnetoresistans.''

''Studenten skal, med relativt enkle fysiske modeller anvendt på nye eksperimentelle resultater, lære hvordan grunnleggende fysikk kan brukes til å beskrive og forstå oppførselen til systemer i grenseland mellom makroskopisk og atomær lengdeskala. Kurset vil forhåpentlig motivere for både teoretisk og eksperimentell fordypning i mesoskopisk fysikk.''