TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk

Fakta TFY4225
Navn Kjerne- og strålingsfysikk
Obligatorisk for Høsten 4. klasse Teknisk fysikk
Foreleser Tore Lindmo
Lab Ja
Øvinger Ja
Eksamen Kun eksamen
Nettside Benytter It's Learning.
Lærebok Lilley: Nuclear physics

Kjerne- og strålingsfysikk beskriver modeller for kjerners oppbygging og generelle egenskaper, kjerneprosesser og partikkelvekselvirkninger med vekt på alfa-, beta- og gamma-stråling knyttet til sterk, svak og elektromagnetisk vekselvirkning. Videre behandles de forskjellige mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie.

Faget har obligatorisk lab. Det er seks laboppgaver som skal gjennomføres, med en lab annenhver uke. For hver lab man gjennomfører skal man skrive en kort og enkel rapport som skal godkjennes av labassistenten. Hvert forsøk tar litt over to timer på lab, og i tillegg har man merarbeidet med rapportskriving. Laboppgavene er:

  • Gammaspektroskopi
  • Telling av radioaktivitet
  • Attenuasjon og build-up
  • Høyoppløsningsgammaspektroskopi
  • Betaspektroskopi
  • Radonmåling