TTT4180 Teknisk akustikk

Fakta TTT4180
Navn Teknisk akustikk
Obligatorisk for Ingen
Foreleser Vanligvis [[Ulf R. Kristiansen]], men [[Bruker:Erlenv
Eksamen Skriftlig eksamen
Lærebok Kinsler, Frey, Coppens, Sanders: Fundamentals of acoustics
Øvinger Ikke obligatoriske
Lab Én obligatorisk laboppgave
Nettside Bruker It's: Learning

Teknisk akustikk handler om svingninger, primært bølger i luft, men også på strenger, plater, vegger o.l.

Bølgeligningen for fluider utledes og brukes til å beskrive hvordan lyd oppfører seg i mange tilfeller - for eksempel enkle lydbølger, interaksjon med andre medier, utstråling og fysisk filtrering av lyd. Faget inkluderer også noe bygningsakustikk: Beregning av romklang, transmisjon mellom rom, etc. Litt enkel numerisk akustikk foreleses også.

Faget er en naturlig fortsettelse av TFY4160 Bølgefysikk, da det i bunn og grunn handler om anvendelser av bølgemekanikk. Deler av pensum har likheter med TFY4195 Optikk - naturlig nok, siden begge fag handler om bølgemekanikk. Det dukker også opp litt kjent matematikk fra TFY4240 Elektromagnetisk teori nå og da. I likhet med de tidligere nevnte fagene er matematikken stort sett flerdimensjonal analyse fra TMA4105 Matematikk 2.

Faget krever strengt tatt ikke mer forkunnskaper enn TMA4105 Matematikk 2 og TFY4160 Bølgefysikk, men det kan være en liten fordel å ha hatt TFY4185 Måleteknikk - ikke fordi det er noe elektronikk i Teknisk akustikk, men for å få litt trening i fasornotasjon, som brukes hyppig i dette faget. Ellers er det ikke nødvendlig å kunne noe elektronikk for å ta dette faget, selv om det foreleses hos elektro. Selv om faget foreleses i fjerde år for Elektro-studenter, går det fint for en fysikkstudent å ta dette i både tredje eller fjerde år.