TMA4180 Optimeringsteori

Fakta TMA4180
Navn Optimeringsteori
Obligatorisk for Ingen
Foreleser Harald Krogstad
Lab Nei
Eksamen Midtsemesterprøve eller prosjekt (20%) og skriftlig eksamen (80%)
Lærebok Nocedal, Wright: Numerical Optimization, Troutman: Variational Calculus and Optimal Control, samt notater.
Øvinger Frivillige
Nettside http://wiki.math.ntnu.no/tma4180

Optimeringsteori dekker en imponerende rekke av teknikker for optimering. Vanligvis ser man på funksjoner fra R^n til R, der man prøver å lokalisere minimum. Også problemer hvor mengden av tillate funksjoner er kun et underrom av R^n diskuteres.

Faget gir en innføring i både teori bak optimering samt praktiske metoder (dvs. numerikk). Faget kan ses på som både et analysefag og et numerikkfag, og vil være interessant for begge spesialiseringene.