TTT4135 Multimedia - signalbehandling

Fakta TTT4135
Navn Multimedia - signalbehandling
Obligatorisk for Ingen
Foreleser Erik Harborg
Lab Nei
Lærebok Gibson, Berger, Lookabaugh, Lindbergh, Baker: Digital compression for multimedia, principles & standards
Øvinger Ja
Eksamen Eksamen
Nettside Benytter It's: Learning

{{stubb}}